Empty

Total: 0,00 €

Arboricultura

En arboricultura es bo aplicar els preparats mitjançant 3 tres tècniques segons el cas:

Injecció al tronc: es realitza a molt baixa pressió i és una operació que requereix temps, doncs sovint cal injectar quantitats que volten el litre/arbre. Va molt bé per que el producte és ràpidament i completa assimilat, i permet fer altres feines mentre es realitza el tractament. Molt indicat per a injeccions de bioestimulants, preparats fungicides o per a arbres amb carències.

Tècnica de la sitja enterrada: Es tracta d'enterrar un recipient porós enmig d'un bassal d'argila (a fi i efecte de que les arrels de l'arbre hi vagin). El recipient s'omplena del preparat que es desitgi i les arrels en disposen lliurement. Quan la sitja estigui buida es torna a omplenar. Aquest sistema és molt indicat per a arbres que crònicament necessiten una empenta, així estalviem ferides al tronc o els elevats costos dels tractaments aèris. En càmpings, per exemple, permet efectuar el tractament sense molestar els clients.

Fumigació: El menys usat. En arbres petits funciona, però en arbres grans es perd molt de producte.

Per la gran varietat de malures que els arbres poden presentar se'ns fa molt dificil determinar aqui tractaments concrets, es decidèixen després de diversos estudis. En qualsevol cas son tendents a ajudar l'arbre a complir els seus processos vitals i a activar el seu sistema de defensa, amb això n'hi acostuma a haver prou.