Buit

Total: 0,00 €

Fitxes de plagues i malures:

By jordi, 11/22/2017 - 10:07

Titol

Fitxes de plagues i malures:

Molt visuals i ben descrites, elaborades pel DARP,  de dolències que afecten bàsicament a conreus i algunes també a jardineria. Hi trobareu el PDF amb una fitxa on es descriu la malura i alguns lincs amb informació relacionada. En molts casos discrepo de les actuacions recomanades per que les considero antiquades en concepte i en les formes.

BACTERIS

INSECTES

fONGS

NEMÀTODES