Buit

Total: 0,00 €

ESMENA - FUNGICIDA 20 lts.

60,00 €

Es tracta d'una maceració de plantes fungicides i antioxidants que dificulta enormement la progressió dels fongs. Conté àcid salicílic provinent d'escorça de salze o de flor de ulmària (Filipendula ulmaria). 

Apliqueu-la al 5% un cop cada 3 setmanes durant la temporada de risc (50 L/Ha).

En hivernacle apliqueu al 7% cada 2 setmanes.

​Indiqueu-nos de quina patologia es tracta per a poder ajustar millor el formulat.

Quantitat: 
20 Litres