Buit

Total: 0,00 €

PREPARAT FUNGICIDA.

42,00 €

Maceració de plantes amb funcions estimulants del sistema de defensa (elicitació i defensa sistèmica) i antioxidants que dificulta enormement la progressió dels fongs. Conté àcid salicílic provinent d'escorça de salze o de flor de ulmària.

Apliqueu-la al 5% un cop cada 3 setmanes durant la temporada de risc (50 L/Ha).

En hivernacle apliqueu al 7% cada 2 setmanes.

Quantitat: 
20 Litres