Buit

Total: 0,00 €

-PREPARATS VEGETALS PER A LA PAGESIA-

-GESTIÓ DE COMUNITATS VEGETALS-

2008-2023

 

 

 
 

PREVENTIU GENERAL 20 litres. Fungicida i insecticida general.

42,07 €

Formulat amb cua de cavall, ortiga i altres herbes antioxidants per a prevenir malures i plagues comuns en l'hort i el jardí.

Apliqueu dosificat al 10% 1 o 2 cops al mes.

Quantitat: 
20 Litres