Empty

Total: 0,00 €

DEFENSA (FUNGICIDA), 20 litres.

42,00 €

Maceració de plantes amb funcions estimulants del sistema de defensa (elicitació i defensa sistèmica) i antioxidants que dificulta enormement la progressió dels fongs. Conté àcid salicílic provinent d'escorça de salze o de flor de ulmària.

Apliqueu-la al 5% (1/2 litre per cada 10 d'aigua) un cop cada 3 setmanes durant la temporada de risc.

Format: 
20 Litres