Empty

Total: 0,00 €

Infusió de serpoll (Thymus serpyllum)

60,00 €

Serpoll, Thymus serpyllum, farigola muntanyenca, antioxidant molt rica bàsicament en timol i carvacrol, que son compostos fenòlics altement antioxidants i fàcils d'obtenir per infusió a baixa temperatura.

Aquests fenols sols ja tenen un reconegut efecte fungicida i bactericida, però combinats amb altres preparats  (cua de cavall, bardana, etc), acompleixen millor els seus efectes.

Apliqueu diluïda al 10% en fumigació o per injecció (en arbres).

 

Format: 
20 Litres