Buit

Total: 0,00 €

Resultats dels tractaments a la Devesa de Girona 2023

By jordi, 11/07/2023 - 13:22

Titol

Resultats dels tractaments a la Devesa de Girona 2023

Heus aqui el  resultat dels tractaments efectuats al parc de la devesa de Girona, en Platanus hispanica durant 2 anys en colaboració amb Arbol, investigación y gestión. Es tractava de prevenir els efectes combinats de sequera i calor durant l'estiu. Aquest any tant dur ens ha permes de veure els resultats:

Procediment de l'experiment: aplicació de diferents preparats vegetals destinats a estimular la resposta de l'arbre en casos de cop de calor i d'estimular-lo també en la seva capacitat de mantenir l'activitat fotosintètica al llarg de l'estiu. El treball de la fotosíntesi és indispensable per a que l'arbre pugui elaborar totes les fitohormones necessàries per al seu metabolisme, ens interessava especialment valorar la capacitat de defensa de l'arbre davant diverses plagues. 

En ser els arbres tant alts i estar dins d'un nucli urbà vam optar per no fer fumigacions (d'efecte més ràpid) sinó aplicar els purins a través de les arrels, es a dir, que hem buscat les zones amb major densitat d'arrel i hem aplicat allà uns 20 litres/arbre de preparat, la composició del qual variava segons crèiem necessari.

Aquestes aplicacions s'han succeït cada 3 mesos de març a octubre durant dos anys, i en treïem les següents conclusions: 

  • La resposta es lenta però espectacular.
  • Les aplicacions han evitat la defoliació estival, i retrassen la caiguda de tardor.
  • L'activitat fotosintètica es manté alta.
  • No hi ha presència de oïdi del plàtan (Microsphaera platani) ni de tigre del plàtan (Corythucha ciliata), tot i que aquest any la incidència d'aquestes plagues es menor que altres temporades, fet que pot distorsionar les conclusions.

Per tant, doncs, estem en condicions d'afirmar que el formulat anti-sequera que hem aplicat funciona també en arbres monumentals.