Vacío

Total: 0,00 €

Serveis

  • Assesoria en la gestió biològica de les comunitats vegetals.

  • Endreça de boscos i pastures: netejes i restauració dels sistemes, identificació i gestió de les espècies invasores, sembra d'espècies indicades per a la correcta evolució de les comunitats vegetals.

  • Gestió biològica de la salut d'arbres, jardins i conreus.

  • Aplicacions en arbrat viari i arbres exemplars de bioestimulants naturals per a combatre diferents tipus de estrès.

  • Eines per a afrontar el canvi climàtic en les plantes.

  • Formacions a professionals i estudiants.